Jump to content

CleanSys Sverige

Medlemmar
  • Posts

    1
  • Joined

  • Last visited

1 Follower

About CleanSys Sverige

  • Birthday 05/07/1957

Recent Profile Visitors

220 profile views

CleanSys Sverige's Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

0

Reputation

  1. Med en jämn energifördelning i en fastighet är det lättare att sänka medeltemperaturen. För varje grad du sänker medeltemperaturen minskar du fastighetens energiomsättning med mellan 6-11%. Med en ren systemvätska och rätt injustering ger termostatventiler och reglerutrustning möjlighet att arbeta så effektivt som det var tänkt under alla temperaturförhållanden. Ett optimerat system kräver lägsta möjliga cirkulationsflöde och minskar därmed pumpens arbete och energikostnad. En samlad minskad energiomsättning på mellan 25-35% och en återbetalningstid på ett halvt- till ett år är inte ovanlig. System som är rätt injustering ger därför hyresgästerna en högre komfort samtidigt som man minskar miljöbelastningen samt sänker energikostnaderna.
×
×
  • Create New...