Jump to content

All Activity

This stream auto-updates

  1. Earlier
  2. Kass värme i värmesystem är det vanligaste som gör att energikostnaden i villan är så dyr. Vi effektiviserar värmesystemet så att värmen återigen flödar ut i alla element/radiatorer. Systemen har dåligt flöde och är ofta felaktigt justerade. Detta måste göras igen efter vi optimerat systemet och ev. bytt några komponenter. Villavärmen gör det du saknar - åtefår värmen i alla rum och komponenter. Vi gör analys på ditt värmesystem i villan, du får ett protokoll och ser hur villans värmesystem mår. Vi verkar i hela halland - främst i Falkenberg - Varberg - Halmstad T. 010-7500 754 M. 0791-000127
  3. Med en jämn energifördelning i en fastighet är det lättare att sänka medeltemperaturen. För varje grad du sänker medeltemperaturen minskar du fastighetens energiomsättning med mellan 6-11%. Med en ren systemvätska och rätt injustering ger termostatventiler och reglerutrustning möjlighet att arbeta så effektivt som det var tänkt under alla temperaturförhållanden. Ett optimerat system kräver lägsta möjliga cirkulationsflöde och minskar därmed pumpens arbete och energikostnad. En samlad minskad energiomsättning på mellan 25-35% och en återbetalningstid på ett halvt- till ett år är inte ovanlig. System som är rätt injustering ger därför hyresgästerna en högre komfort samtidigt som man minskar miljöbelastningen samt sänker energikostnaderna.
  1. Load more activity
×
×
  • Create New...